Co by mělo dítě při nástupu do školky umět?

Karellen holcicka

Mezi základní dovednosti každého dítěte před nástupem do mateřské školy patří:

 • Nastavený spací, stravovací a pitný režim
 • Dodržování zásady hygieny
 • Samostatně jíst příborem nebo lžící
 • Pít z hrnečku nebo skleničky
 • Nepoužívat dětské pleny
 • Částečně se umět obléknout
 • Umět si říci o potřebě na toaletu
 • Umět se vysmrkat
 • Požádat o pomoc
 • Poděkovat
 • Pozdravit a rozloučit se
 • Umět rozpoznávat a pojmenovávat základní věci a aktivity

Dalšími dovednostmi by mělo disponovat každé tříleté dítě při nástupu do mateřské školy:

POZORNOST

 • minimálně 3 minuty soustředěně vyplňovat úkol
 • nacházet párové/stejné předměty
 • ze skupiny předmětů vybrat potřebný
 • všímat si vlastností předmětů
 • nacházet shody a rozdíly mezi předměty

PAMĚŤ

 • zapamatovat si 3 obrázky
 • zapamatovat si 3 slova, zopakované několikrát dospělým
 • pamatovat si a opakovat pohyby, zopakované dospělým
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu

ROZVOJ ŘEČI

 • znát názvy okolních předmětů (např. nábytku, nádobí, hraček, oblečení)
 • znát jeden příznak každého předmětu
 • znát názvy základních lidských činností (běhat, skákat atd.)
 • opakovat básničky a písničky

MYŠLENÍ

 • skládat obrázek ze 3 částí
 • nalézat a vysvětlovat nesoulad na obrázcích
 • nalézat přebytečný předmět a vysvětlit svůj výběr
 • nacházet shody a rozdíly mezi předměty

MOTORIKA

 • rozstřihnout nůžkami papír
 • vytvářet a lepit válečky a kuličky z plastelíny
 • kreslit kroužky, tečky a linky
 • opakovat pohyby prstové gymnastiky

MATEMATIKA

 • počítat do tří a ukázat odpovídající čísla na prstech
 • ovládat pojmy: jeden-mnoho, velký-malý, široký-úzký, vysoký-nízký, stejné-různé atd.
 • znát základní barvy
 • znát základní geometrické útvary
 • srovnávat předměty dle velikosti, barvy, tvaru
 • srovnávat počet předmětů
 • vybírat do páru předměty s danou charakteristikou