Často kladené otázky

Kdy probíhá zveřejnění a vydávání přihlášek k přijetí dětí do mateřské školy?

Zveřejnění a vydávání přihlášek k přijetí dětí do mateřské školy probíhá vždy od 10. do 15. týdne v roce. V roce 2016 tedy od 7. 3. 2015 do 17. 4. 2016.

Je možné vyplnit přihlášku jinak, než elektronicky?

Ano, ale preferována je varianta elektronického podání z důvodu urychlení celého procesu přijímacího řízení.

Přihlášku o přijetí dítěte do mateřské školy je možné vyplnit třemi možnými způsoby:

 1. Elektronické vyplnění a odeslání přihlášky
 2. Vyzvednutí papírové přihlášky v mateřské škole
 3. Vyzvednutí přihlášky na obecním/městském úřadě nebo magistrátu – odbor školství

Více informací o možnostech vyplnění přihlášky naleznete v sekci: Jak to funguje

Co je potřeba pro elektronické vyplnění a odeslání přihlášky?

Pro elektronické vyplnění a odeslání přihlášky je zapotřebí mít:

 1. Kartičku pojištěnce dítěte – dané zdravotní pojišťovny
 2. Počítač s připojením k internetu
 3. Počítat s nainstalovaným internetovým prohlížečem (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox či jiné kompatibilní internetové prohlížeče
 4. Počítač s nainstalovaným prohlížečem pdf souborů (např. Adobe Acrobat Reader)
 5. Počítač s připojením k tiskárně (pro tisk potvrzení o lékařské prohlídce a případný tisk přihlášky)

Jak postupovat při elektronickém vyplňování a odesílání přihlášky?

Ve stanoveném období (od 10. do 15. týdne v roce) pro zveřejnění a vydávání přihlášek dítěte do mateřské školy postupujte následujícím způsobem:

 1. Elektronické vyplňování a odesílání přihlášky navštivte internetovou stránku prihlasky.karellen.cz
 2. V sekci vyplnit přihlášku zadejte číslo pojištěnce dítěte a pokračujte na další straně ve vyplňování přihlášky podle pokynů.
 3. V případě nejasností při vyplňování se můžete obrátit na Vámi vybranou mateřskou školu anebo na helpdesk info@karellen.cz
 4. Po úplném vyplnění přihlášky Vám systém překontroluje vyplněná data a zobrazí pole, která jsou vyplněna neúplně či nejsou
 5. vyplněna vůbec.
 6. Na závěrečné stránce můžete vyplněná data zkontrolovat a popř. upravit a opětovně uložit. Na této stránce si také vytisknete předvyplněný formulář k provedení lékařské prohlídky dítěte. V tomto kroku také můžete tuto přihlášku vytisknout či uložit ve formátu pdf.
 7. Úspěšné odeslání přihlášky bude potvrzeno zasláním emailu na Vámi vyplněnou emailovou adresu, jehož přílohou bude i vyplněná přihláška dítěte.

Jak si přihlášku vytisknu?

Samotnou přihlášku tisknout nemusíte. Systém ji automaticky zaregistruje a předá vybrané mateřské škole elektronicky.

Možnost tisku je však uvedena na poslední straně vyplňování přihlášky. Přihlášku si můžete pro své potřeby uložit do počítače ve formátu pdf a nebo vytisknout na připojené tiskárně.

K otevření přihlášky a následnému tisku je zapotřebí prohlížeč pdf souborů – např. Adobe Acrobat Reader.

Jaké údaje jsou rodičům přístupné při vyhodnocení přijímacího řízení?

V systému jsou uchovávány potřebné údaje pouze k vyhodnocení bodového stavu a následné vytvoření stavu o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě přijetí dítěte jsou vyplněné údaje v přihlášce zaslány mateřské škole do systému, ve kterém jsou uloženy pro následný nástup dítěte do školy.

Na stránce vyhodnocení přijímacího řízení jsou po zadání čísla pojištěnce a jeho iniciálů uvedeny následující údaje:

 • Počet získaných bodů pro tuto školu
 • Kapacita počtu dětí ve škole
 • Pořadí, na kterém se dítě ve výběrovém řízení umístilo
 • Zda je dítě přijato či nepřijato
 • Souhrn tří vybraných mateřských škol, do kterých byly přihlášky zaslány s výsledky o přijetí nebo nepřijetí dítěte.

Jak se dozvím o přijetí dítěte do mateřské školy?

Výsledky o přijetí dítěte do mateřské školy je možné zjistit několika možnými způsoby:

 • Na internetové adrese prihlasky.karellen.cz
 • Emailovou zprávou ihned po vyhodnocení přihlášek a zasláním na uvedený emailový kontakt v přihlášce dítěte

V případě podání papírové přihlášky kontaktuje zodpovědný pracovník zákonného zástupce některou z vybraných forem o výsledku přijímacího řízení:

 • Telefonicky
 • SMS zprávou
 • Doručením písemného oznámení o rozhodnutí o nepřijetí poštou

Co znamenají údaje uvedené v seznamu mateřských škol?

Celkový počet vydaných přihlášek – zobrazuje celkový počet všech dětí v daném roce, kterým byla vydána přihláška pro danou obec/město/městskou část. Celkový počet vydaných přihlášek tedy zobrazuje celkovou poptávku rodičů o umístění jejich dětí do mateřských škol v dané obci/městě/městské části.

Celkový počet přijatých přihlášek – zobrazuje celkový počet všech dětí v daném roce, jejichž rodiče podaly přihlášku mateřské škole v dané obci/městě/městské části. Celkové počty vydaných a přijatých přihlášek se mohou lišit, protože přihlášku do dané obce/města/městské části mohou podávat rodiče dětí i z jiných obcí/měst/městských částí.

Celkový počet přijatých dětí – zobrazuje celkový počet přijatých dětí v daném roce, jejich zákonný zástupce potvrdil výsledek přijímacího řízení a potvrdil výběr vybrané mateřské školy pro své dítě.

Celkový počet nepřijatých dětí – zobrazuje celkový počet nepřijatých dětí v daném roce, které se umístili mimo počet přijímaných dětí v dané mateřské škole, kam podali přihlášku. Počet tedy ukazuje neumístěné děti ve vybrané obci/městě/městské části.