Kritéria

Systém vyhodnocování přihlášených dětí je nastavený takovým způsobem, aby předcházel případné diskriminaci a zohledňoval školskou politiku v dané obci či městě.

V následujícím přehledu jsou uvedeny bodové škály, podle kterých jsou vyhodnocována konkrétní děti a následné sčítání těchto bodů.

Věk dítěte – počítáno k 31. 8. – zohledňovány jsou ty děti, které jsou nejstarší
Šestiletí – předškoláci s odkladem školní docházky 500 bodů
Pětiletí – předškoláci 450 bodů
Čtyřletí 300 bodů
Tříletí 200 bodů
Dvouletí 100 bodů
Jednoletí 0 bodů
Trvalý pobyt dítěte
Ve stejném obvodu/městě, kde se nachází škola 100 bodů
Mimo obvod/město, kde se nachází škola 0 bodů
Sourozenec
Navštěvuje mateřskou školu, kam je hlášeno další dítě 100 bodů
Nenavštěvuje mateřskou školu, kam je hlášeno další dítě 0 bodů
Docházka dítěte do školy
Celodenní docházka 100 bodů
Půldenní docházka 0 bodů
Den věku dítěte v roce
za každý den věku dítěte k 31. 8. 0.05 bodu