Jak se dozvím výsledky?

Ve chvíli, kdy správně vyplníte veškerá data do přihlášek a následně jste je odeslali do mateřských škol, obdrželi jste na vaši emailovou adresu společně s potvrzením přihlášky také jedinečné ID přihlášky. Toto ID souží pro jednodušší získávání výsledků přijímacího řízení do mateřských škol. Pro zjištění výsledků přijímacího řízení zadejte prosím vaše ID přihlášky do vyhledávacího pole uvedeného výše.

Jak vypadají výsledky?

Po zadání jedinečného ID vaší přihlášky získáte informace o tom, v jakém stavu se přihlášky nacházejí a zda je dítě přijato či nepřijato. Ihned po podání přihlášky můžete vyzkoušet zadat vaše ID a u všech vybraných škol se zobrazí stav rozhodnutí ČEKAJÍCÍ. Dalšími variantami může být PŘIJAT/A nebo NEPŘIJAT/A.

Kdy se zobrazí konečné výsledky?

Výsledky čili rozhodnutí mateřské školy o přijetí dítěte se vám zobrazí v termínu stanoveném pro vyhodnocení přijímacího řízení.

Co rozhodnutí znamenají?

Rozhodnutí ČEKAJÍCÍ vám oznamuje, že zatím nebylo přijímací řízení / zápis do mateřských škol ukončen. Tento status ze řídí vypsanými termíny pro otevírání a uzavírání přihlášek do mateřský škol. Změna statusu rozhodnutí bude provedena ve chvíli, kdy skončí termín pro uzavírání přihlášek do mateřských škol, nebo ve výjimečných případech individuálně dle konkrétní mateřské školy.

Rozhodnutí NEPŘIJAT/A vám oznamuje, že do vybrané mateřské školy nebylo vaše dítě přijato. O tomto rozhodnutí získáte informaci prostřednictvím tohoto přihlašovacího portálu a dále vám také bude zaslán email s oficiálním rozhodnutím o nepřijetí včetně důvodů k nepřijetí. V případě potřeby další kroky či dotazy směřujte přímo na konkrétní mateřskou školu. Kontakty naleznete vždy v seznamu mateřských škol na tomto portále anebo na webových stránkách vybrané školy.

Rozhodnutí PŘIJAT/A vám oznamuje, že do vybrané mateřské školy bylo vaše dítě přijato. O tomto rozhodnutí získáte informaci prostřednictvím tohoto přihlašovacího portálu a dále vám také bude zaslán email s oficiálním rozhodnutím o přijetí včetně důvodů k přijetí. Současně s rozhodnutím vám na uvedenou emailovou adresu přijdou další instrukce a postupy ohledně doložení dokladů dítěte či nástupu do konkrétní mateřské školy. V případě potřeby další kroky či dotazy směřujte přímo na konkrétní mateřskou školu. Kontakty naleznete vždy v seznamu mateřských škol na tomto portále anebo na webových stránkách vybrané školy.


Výsledky o přijetí/nepřijetí se hodnotí podle všeobecně nastavených kritérií, které naleznete v odkazu Kritéria.