Jak to funguje

Přihlášení dítěte do konkrétní mateřské školy je možné provádět několika způsoby. Pro celkové zjednodušení celé cesty přihlášení dítěte do školky je však doporučováno využít přihláškového systému Karellen.

1. Zveřejnění a vydávání přihlášek (od 10. do 15. týdne v roce)

1.1. Elektronické vyplnění a odeslání přihlášky

 • Na internetové adrese prihlasky.karellen.cz budete provedeni krok po kroku s vyplnění přihlášky dítěte do předškolního vzdělávání tak, aby byla v souladu s požadavky pro úspěšné zpracování přihlášky. Po dokončení vyplňování přihlášky bude přihláška automaticky odeslána do vybrané mateřské školy a není tedy nutné již dále přihlášku tisknout. Vyplněná přihláška Vám přijde na zadanou emailovou adresu v kopii jako potvrzení o zpracování přihlášky.
 • Na internetové adrese prihlasky.karellen.cz můžete také vidět počty přijímaných dětí ve vybraných školách a tím můžete zvýšit šanci na přijetí dítěte právě do vybrané školy.
 • Každé dítě můžete přihlásit maximálně do 3 mateřských škol a u každé přidáte Vámi určenou prioritu. Např. škola do které chcete nejvíce aby Vaše dítě chodilo označíte prioritou č. 1, naopak škola, která je z Vámi tří vybraných nejméně preferována, označte prioritou č. 3.
 • Na závěr je nutné vytisknout Potvrzení od lékaře, se kterým je nutné navštívit pediatra přihlašovaného dítěte. Potvrzení od lékaře bude vyžadováno mateřskou školou až ve chvíli, kdy dítě bude přijato. Nemusíte tedy dokládat Potvrzení od lékaře do každé mateřské školy, do které dítě hlásíte.
 • V případě, že se vám nedaří přihlášku vyplnit, kontaktujte přímo danou mateřskou školu, do které přihlášku vyplňujete nebo kontaktujte helpdesk Karellenu na emailové adrese info@karellen.cz
 • S veškerými vyplněnými daty je nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Vyplněná data, která jsou zasílána do mateřských škol na přihláškách jsou ukládána pouze v případě, bude-li dítě do dané školky přijaté.
 • Jestliže nemáte k dispozici internetové připojené, je možné vyplnit přihlášku na veřejně přístupných místech k internetu (např. knihovna, městský úřad, infocentrum) nebo za pomoci pracovníků již konkrétní mateřské školy, obecního/městského úřadu či magistrátu a to prostřednictvím odboru školství – pouze v předem stanovených termínech a hodinách.

1.2. Vyzvednutí papírové přihlášky v mateřské škole

 • V případě, nemáte-li připojení k internetu, je také možné vyzvedávat papírovou přihlášku ve Vámi zvolené mateřské škole. Přihlášku vyplňte a nechte potvrdit od lékaře a následně předejte do Vámi vybrané mateřské školy.
 • Přihlášky je možné vyzvedávat pouze ve stanovených hodinách a termínech, které se v mateřských školách mohou lišit.
 • Přihlášku je možné vyplnit přímo v místě mateřské školy a poté jí ihned odevzdat odpovědným pracovníkům.
 • Nebude-li přihláška v termínu stanoveném ředitelem školy řádně vyplněna a předána, je to důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.
 • Mějte, však prosím na vědomí, že zpracování přihlášky v papírové podobě je administrativně náročnější než elektronické zpracování a zbytečně prodlužuje dobu zpracování přihlášky.

1.3. Vyzvednutí přihlášky na obecním/městském úřadě nebo magistrátu – odbor školství.

 • V případě, nemáte-li připojení k internetu a nemáte možnost navštívit mateřskou školu ve stanovených hodinách a termínech, je také možné vyzvedávat papírovou přihlášku na obecním/městském úřadě nebo magistrátu – odboru školství, který spadá pod trvalé bydliště přihlašovaného dítěte.
 • Přihlášky je možné vyzvedávat pouze ve stanovených úředních hodinách a termínech, které se na obecních/městských úřadech a magistrátech mohou lišit.
 • Přihlášku je možné vyplnit přímo v místě obecního/městského úřadu nebo magistrátu a poté jí ihned odevzdat odpovědným pracovníkům. Odbor školství následně předá vyplněné papírové přihlášky vybraným mateřským školám, které přihlášky dále zpracují do systému.
 • Nebude-li přihláška v termínu stanoveném ředitelem školy řádně vyplněna a předána, je to důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.
 • Mějte, však prosím na vědomí, že zpracování přihlášky v papírové podobě je administrativně náročnější než elektronické zpracování a zbytečně prodlužuje dobu zpracování přihlášky.

2. Vyhodnocení přijímacího řízení (16. týden v roce)

Po ukončení sběru přihlášek mateřské školy vyhodnotí přijaté přihlášky prostřednictvím nastaveného systému, který boduje určitá kritéria (vice v části Kritéria) a v tomto týdnu se uchazeči o umístění do mateřské školy dozví výsledky přijímacího řízení prostřednictvím zadání čísla pojištěnce dítěte (desetimístné číslo uvedené na kartičce zdravotní pojišťovny) a jeho iniciálu (např. Josef Novák – JN). U mateřských škol, do kterých byla podána přihláška, budou uvedeny výsledky, zda dítě bylo či nebylo přijato.

V případě, bude-li přihláška podána papírově ve vybrané mateřské škole, obecním/městském úřadě nebo magistrátu, budou zákonní zástupci informování o výsledku přijímacího řízení jedním z následujících způsobů:

 • Telefonicky
 • SMS zprávou
 • Doručením písemného oznámení o rozhodnutí o nepřijetí poštou

Zveřejněním výsledků po přihlášení uživatele do systému a následným zjištěním stavu přijetí je výběrové řízení ukončeno. Veškeré další náležitosti jsou zpracovávány až při nástupu dítěte do školy.

3. Nástup dítěte do mateřské školy (36. týden v roce)

Při nástupu dítěte do školy, do které bylo dítě přijato, je nutné s sebou přinést:

 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení o zdravotním stavu dítěte od lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce