Jak na online přihlášky

Karellen holcicka


Jak funguje portál prihlasky.karellen.cz Chystá se Vaše dítě do mateřské školy a začínáte hledat varianty, do jaké školy dítě pošlete? Samotný výběr školy je vždy na rodičích podle jejich preferencí na vzdálenost školy, zřizovatele či specializaci školy na určitou oblast.

Přihláškový portál systému Karellen však nerozděluje mateřské školy podle toho, zda jsou soukromé nebo zřizované obcí. Systém zatím však nabízí pouze takové školy, které jsou v tomto přihláškovém portále zapojeny. Proto se může stát, že zde nenajdete některé mateřské školy.

Celý přihláškový portál se snaží o to, aby nejen žádajícím rodičům o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale také učitelům, ředitelům a zřizovatelům mateřských škol ušetřil čas a zjednodušil celýadministrativní proces zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ve stručnosti celý portál funguje následujícím způsobem:

 1. Rodiče dítěte začínají s dostatečným předstihem získávat informace o mateřských školách v okolí jejich bydliště a podle jejich případných preferencí.
 2. V době vyhlášení otevření (zveřejnění a vydávání) přihlášek mají rodiče více možností jak podat přihlášku, přičemž preferovanou možností je elektronické podání přihlášky:
  • Vyplnění a odeslání přihlášky přes prihlasky.karellen.cz
  • Vyzvednutí a vyplnění papírové přihlášky v mateřské škole
  • Vyzvednutí a vyplnění přihlášky na obecním/městském úřadě nebo magistrátu – odbor školství.
 3. Po uzavření termínu pro podávání přihlášek systém vyhodnotí podle zadaných kritérií stav dítěte pro přijetí do dané mateřské školy. Konkrétní mateřská škola tento stav však ještě jednou potvrdí a přes portál odešle rodičům rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 4. K tomu aby dítě mohlo nastoupit do mateřské školy, je nutné absolvovat lékařskou prohlídku u pediatra. Tuto prohlídku nemusíte vystavovat do každé školy, do které dítě hlásíte, ale pouze do té, do které bylo dítě přijato. Tento způsob šetří rodičům nejen čas na návštěvu lékaře, ale také peníze, protože prohlídku s dítětem absolvuje pouze jednou.
 5. Posledním a tím nejveselejším krokem celého procesu přihlašování, neboli zápisu dětí do mateřských škol je samotný nástup do školy. K tomuto dni však potřebují rodiče donést rodný list dítěte, zdravotní prohlídku dítěte od lékaře a svůj občanský průkaz.

Podrobnější vysvětlení jak celý systém funguje najdete v záložce Jak to funguje.